Η Praxis δημιουργήθηκε το 1993 μετά από μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής (στο Εξωτερικό καί Ελλάδα).Το 2004 μετατρέπεται σε Ομμόρυθμο Εταιρία (Ο.Ε.). Αναδείξαμε και συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε την ταυτότητά μας σαν επιχείρηση μηχανοργάνωσης στηριζόμενοι σ’ αρχές όπως συνέπεια & υπευθυνότητα.

Διαφέρουμε από τους ανταγωνιστές μας αφού είμαστε εταιρία πληροφορικής που προσφέρει ποιότητα και υπηρεσία σε λογικό κόστος στο Ν.Μαγνησίας και στην υπόλοιπη Κεντρική Ελλάδα.

Είμαστε μηχανογραφική επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες μόνο στον τελικό χρήστη και σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών.

Τα μέσα μηχανοργάνωσης που χρησιμοποιούμε και στα οποία συνεχώς επενδύουμε είναι επώνυμα, γνωστά, αξιόπιστα και δοκιμασμένα στην αγορά. Μαζί με την ολοκληρωμένη υποστήριξη που προσφέρεται από την PRAXIS  ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ δημιουργούνται οι καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης του συστήματος πληροφορικής.